back

 

Vikings

Runes

Have you ever wondered how Vikings could write letters, notes and other important documents in the old days? They didn’t use the alphabet, we use now, so what did they do? They created their own alphabet, called the futhark. The name “futhark” comes from the first six runes, similar to the Latin alphabet, which was named after it’s first two letters.
The runes were used mostly by Scandinavians, Brits and Germans, but as time went by, the rune alphabet spread out all over Europe.
There are three different futharks, the elder, younger and the Medieval. Each futhark is divided into three “aetter”*, they later received the names: Frej’s aet, Hagal’s aet and Tyr’s aet.
Also, different from the Latin alphabet, every rune has it’s own meaning, e.g. the first rune fé means estate or just wealth.
The first futhark, the elder, was made in the year 200 A.C., and it was used up until 700 A.C, where the younger took over. The third futhark, the Medieval, wasn’t so different from the younger one, so you don’t hear so much about that one.
The word “rune” actually means secret, and the symbols was used to chant spells and do magic.

* The Danish word for “descent”

The Runealphabet

The first of these three rune periods covers the years around Christ birth and later on. The oldest Futhark have 24 letters it was mostly used in Scandinavia and in German tribes. The oldest known runes comes from about 200 A.C. After a centurial crossingperiod, about 800 A.C., it was reduced to 16 letters.
In Scandinavia the languages or the letters developed differently, and that could be one of the reasons, why Norway, Sweden and Denmark became independent. There were two different signs for every letter. The second one wasn’t as difficult as the first one, then they could use the easy one in daily life.
In the second period, some of the letters had more than one sound, then it was easier to write, but more difficult to read. These alphabets is from the 9th century.
But this alphabet, called the youngest Futhark, slowly evolved into the third. It had still 16 letters, but had only some insignificant changes.
In Scandinavia there had never bin a period without runes.

Letters at stones, wood and bones

It was mostly the rich people who could read the runes, because they didn’t spend so much time at work. Some of the places where you could see the runes was on ships, shafts, combs and buckles, often on things made of wood or bones. But most of all, it was on stones you could see the writing.
There are no lines across any of the letters, because all the grains in the wood goes that way!
In Denmark we have some stones with these letters. Some people “in the old days” used the stones as a monument for family and friends when they died.

Today

Today we have another alphabet. But some of letters, that we use today, look like the runes. E.g. the R and the B.

The oldest

The younger:

 


Fæhu som betyder fæ, altså kvæg. I oldtiden var kvæg lig med rigdom, sikkerhed og social status. Det er lige præcis det, runen står for. Men kvæget skal passes ellers dør det og så taber man sin rigdom, så derfor er det vigtigt at tage vare på sin ejendom, ellers forsvinder den.


Urur som betyder oprindelig, grundlæggende. Ordet kendes som forstavelse bl.a. i urokse, urgammel osv. Det er billedet på den kraft hvormed man frigør sig. Runen fortæller noget om, at der skal arbejdes for at komme videre, men man har både styrke og overskud til det.


Thurs som betyder torn. I oldtiden brugte man tornebuske til at beskytte hellige steder, så kvæget ikke kom trampende ind. Stadig findes der enkelte steder i Danmark hvor man kan se tornebuske rundt om kirkerne. Brugt som amulet virker runen som beskyttelse af enhver art. I runekast fortæller den om en modstand der ydes for at beskytte.


Ansur som er den urkraft der skabte universet. Runen betyder orden og bevidstgørelse. Den står for frigørelse af bevidstheden fra underbevidsthedens begrænsninger, som hindrer fri udfoldelse og personlig vækst.


Raidu hvilket betyder bevægelse. Her er tale om en både at overføre noget fra et sted til et andet samt at omsætte energi til noget andet. Det er ikke bare målet der er vigtigt men også vejen derhen.


Kauna sigter til oplysning. Den bringer viden og erkendelse som derved ændrer os. Gammel uvidenhed forsvinder til fordel for nye erfaringer.


Gyfu betyder gave eller foræring. Men gaver forpligter. Der er en grund til at man får dem, og derfor bør de værdsættes. Gudernes gave er talentet, evnen. Brug dine evner med omtanke. Får du et andet menneskes hjerte og sjæl, så modtag det og giv igen.


Wyn har noget med vind at gøre. Det hentyder til det strejf af lykke man kun opnår ganske flygtigt. Til gengæld kan den fremme håbet og derved forvandle livet til noget bedre. I runekast står Wyn som noget godt er på vej.


Hagal er hagl. Hagl klasker ned fra himlen og anretter skade, men smelter så og bliver til livgivende vand. Altså: først problemer og vanskeligheder som efterhånden udarter sig til noget positivt.


Naud betyder nød eller nødvendighed. Der hentydes til et afsavn, som muligvis ikke er erkendt endnu. Hvad skal der til for at afsavnet bliver afhjulpet?


Isar står for is. Is og frost får naturen til at gå i dvale og bakterierne i fryseren til at udvikle sig langsommere. Der lægges en dæmper på udviklingen både den fysiske og psykiske, og forandringer sker kun langsomt.


Jara finder vi i det tyske ord Jahr (år). Der hentydes til årets gang. Som man sår, høster man. Naturen "dør" ved vintertid, men genopstår om foråret. Runen står for fuldendelse af et arbejde, noget som afsluttes godt og en opstart til noget nyt.


Ihwar hedder også Y og er oldnordisk for taks. Takstræet var et helligt træ samtidig med at det var et meget nyttigt træ. Pga. sin seje struktur blev takstræet anvendt til skæfter på redskaber og til buer, ting som var nødvendige for livets opretholdelse. Men taksen er giftig så den kunne også forårsage død. Her betyder den beskyttelse eller at man må videre på trods af en ubearbejdet fortid.


Peord betyder raflebæger og raflebægre blev brugt når en sag skulle afgøres. Intet udfald var tilfældigt, men bestemt af guderne. Runen viser en kædereaktion af begivenheder, nogle erkendte, andre ikke. Men de har indflydelse på hinanden.


Algir betyder elg. Runen kan ligne et elghoved med horn men også en hånd med fingre. Den står for at have kræfter nok til at beskytte sig mod farer udefra eller modstå besværligheder. Hånden er rakt op som et stopskilt: "Så er det nok!"


Sol betyder - sol. Lysets sejr over mørket. Solskin efter regn. Noget negativt bliver vendt til noget positivt. Nu kører det - så bare hold kursen.


Tiwar eller Tyr. Runen ligner en pil. Denne pil kan enten være en pil fra en bue eller nordpilen på et kompas. I det første tilfælde lover runen sejr, omend der skal ofres noget (Tyr ofrede sin hånd for at Fenrisulven kunne overvindes og bindes). I det andet tilfælde drejer det sig om at holde kursen på den rette vej.


Bjarkan betyder birk, og birketræet var et helligt træ hvis ris blev brugt til koste og i saunaerne, altså til rengøring. Som rune kan det betyde at her er noget der skal plejes og passes, måske en håndgribelig ting, måske en situation eller tanke/idé.


Ior som betyder hest. Hesten har spillet en vigtig rolle i oldtiden som menneskets samarbejdspartner i krig og fred. Se blot på helleristningerne og hulemalerierne. Runen betyder samarbejde og/eller forbund. Forbund dækker over forbindelse familiemedlemmer imellem, familier imellem samt forbund uden for familieskabet fx. på arbejdsmarkedet.


Mannar er mennesket eller menneskeheden. Runen betegner det som står for mennesket så som kultur, kommunikation og forståelse. Det er klogt at hive fat i disse begreber når denne rune viser sig i et runekast.


Lagur som betyder vand. Vand står for det ubevidste, og det er det ubevidste som skal have opmærksomhed nu. Giv din intuition og kreativitet frie tøjler og se hvad der sker. Men lad dig ikke overstrømme af de rå instinkter.


Ing. Frugtbarhedsguden Frej kaldes også Ing. Det er den oldgamle Gud vi her har fat i, modsætningen til Moder Jord. Det er den rå urkraft som endnu ligger bunden i instinktet, og som ikke er omsat til bevidst energi. Der findes en resource her. Brug den - men med omtanke.


Odal står for ejendom og besiddelse i nedarvet form. Det er familien som institution (netværk) og værn mod ydre farer eller offentlige instansers indblanden i privatlivet, noget som vi nok mest kender fra sigøjnere og indvandrere. Men det har også noget at gøre med nedarvning, samt traditioner og "åndelig arv" som familier bygger op generation efter generation. Det var måske en idé at søge sine rødder?


Daeg sigter til ordet dag(gry). Det er begyndelsen til noget nyt, en kulmination af lys modsat mørke stunder. Når mørket svinder og lyset bryder klart frem ser man også klarest. Grib chancen og brug dit klarsyn konstruktivt. Måske ender det med en åbenbaring.